Innowacyjne Technologie

w przemyśle, biznesie i instytucjach

W Alfa-Net szukamy innowacyjnych rozwiązań dla nowych i już stosowanych technologii oraz urządzeń. Oferujemy pełne wsparcie merytoryczne i dobrze przygotowany zespół specjalistów, posiadających specjalistyczne kompetencje w dziedzinie nowych technologii. Prowadzimy własne projekty badawczo – rozwojowe.

BEACON & TECHNOLOGIE MOBILNE

  Beacony to niewielkie urządzenia, działające jak nadajniki sygnału radiowego. Beacony mogą komunikować się ze smartfonami, wyposażonymi w Bluetooth i odpowiednią aplikację. Mogą robić to automatycznie, wyświetlając nam konkretny komunikat. Przewagą beaconów nad podobnymi technologiami jest możliwość lokalizowania użytkownika (za pomocą GPS) czy zbierania danych o nim, ale także oszczędność energetyczna stosowanych w nich baterii (wg danych producentów mogą one pracować nawet do 2 lat). To, co stanowi ogromną zaletę beaconów, to możliwość dostosowania zasięgu ich działania, ale także pozostawienie decyzji użytkownikowi smartfona, czy jego urządzenie ma reagować na znajdujące się w otoczeniu beacony, a jeśli tak, to z jakiej odległości. Stanowią część tzw. internetu rzeczy. Są wykorzystywane w muzeach, centrach handlowych i na lotniskach. Mogą informować (np. o nowych ofertach, zmianach w rozkładach jazdy), ale też wyświetlać dodatkowe treści (np. danym miejscu lub osobie). W porozumieniu z władzami Wrocławia, firma Alfa-Net rozpoczęła rozpoznawanie możliwości implementacji technologii beacon do aplikacji mobilnych na potrzeby Elektronicznego Urzędu. Celem projektu jest zbadanie możliwości przesyłania informacji o oznaczonych miejscach (muzea, pomniki itp.) do aplikacji mobilnych użytkowników końcowych (np. turystów, mieszkańców).

TECHNOLOGIA RFID

RFID to znana, popularna i często stosowana technologia, której nazwa pochodzi od angielskiego określenia radio frequency identification. RFID umożliwia automatyczne rozpoznanie obiektu przy pomocy fal radiowych. Nadajnik fal umieszcza się na dowolnym obiekcie w taki sposób, aby był on łatwy do zidentyfikowania przez czytnik. RFID usprawnia realizację procesów powtarzalnych (np. znakowania i rozpoznawania towarów, kontrola wejść/wyjść, kontrola stanów magazynowych), a także automatyzować czynności manualne (np. wprowadzanie danych, inwentaryzacja, monitoring). Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie liczy się tempo przepływu informacji.

Zobacz, jak technologia RFID może być zastosowana w praktyce do identyfikacji osób w systemie kontroli czasu pracy nad zleceniami produkcyjnymi:

.NET & technologie internetowe

Platforma .NET Framework stanowi infrastrukturę tworzenia aplikacji, opracowaną przez firmę Microsoft. Platforma ta złożona jest ze środowiska uruchomieniowego (Common Language Runtime – CLR) oraz biblioteki klas, dostarczającej standardowej funkcjonalności dla aplikacji. .NET nie jest związany z żadnym konkretnym językiem programowania, lecz stara się wytyczać nowe standardy w programowaniu. Bazuje na infrastrukturze związanej z Internetem i nowoczesnych standardach (XML, SOAP itp.). W założeniu jego twórców ma działać na każdym systemie operacyjnym lub platformie, gwarantując tym samym dużą swobodę dla twórcy oprogramowania i użytkownika końcowego.

CYKLOP

Kody kreskowe

Technologia kodów kreskowych (ang. barcode) to jedna z najstarszych, ale także sprawdzonych, nadal stosowanych i skutecznych metod automatyzacji wybranych procesów w firmach czy organizacjach. Za pomocą unikatowego kodu kreskowego (kombinacji czarnych i białych pasków) można dany obiekt oznakować, a następnie – za pomocą czytnika elektronicznego – zidentyfikować. Tym obiektem może być produkt, jednostka, ale także zlecenie, dokument, materiał. Kody kreskowe pomagają prowadzić rzetelną i aktualną ewidencję oznakowanych obiektów, ale także mogą służyć do sprawnej kontroli nad realizacją wybranych procesów.

Zobacz, jak technologia kodów kreskowych może być zastosowana w praktyce w identyfikacji i nadzorowaniu obrotu odzieży ochronnej w firmie:

MIKROKOMPUTERY & kontrolery mikrokomputerowe

Mikrokomputer to zminimalizowany komputer, który jest zbudowany w oparciu o mikroprocesor (czyli obecnie praktycznie każdy komputer jest mikrokomputerem). Kontrolerem zaś nazywamy specjalistyczne urządzenia mikroprocesorowe, o różnym stopniu zaawansowania, stosowane w systemach bezpieczeństwa technicznego i automatycznej identyfikacji. Mikrokomputery i kontrolery mikrokomputerowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w sektorze publicznym (w urzędach, biurach, agencjach rządowych, służbach mundurowych, na lotniskach etc.), ale także w przemyśle czy technologiach tzw. domów inteligentnych. Tworzenie systemów wykorzystujących mikrokontrolery i sterowniki wymaga łączenia wiedzy z zakresu systemów sterowania i informatyki. Specjaliści Alfa-Net stworzyli mikrokomputerowy kontroler, do którego można przyłączyć szereg czujników do monitowania rożnych wartości, takich jak, kontrola obecności, parametry pracy maszyn i urządzeń (systemy solarne, PV). W Alfa-Net tworzymy oprogramowanie do sterowania urządzeniami mikrokomputerowymi, jak również GUI (ang. graphical user interface), czyli graficzne interfejsy użytkownika, dzięki którym informacje są łatwiej prezentowane a interakcja z użytkownikiem możliwa.

Poznaj program REJESTRATOR

KOMPETENCJE TECHNOLOGICZNE

Systemy operacyjne:

MS Windows, Windows Phone, Linux, Unix, Android

Języki programowania:

C/C++, C#, Visual Basic, Matlab, LabView, Bascom, Pascal, R, HTML, T-SQL, Delphi,PHP, UML, PLC Omron, XCode

Programowanie układów wejścia/wyjścia:

RS-232, Ethernet, Wi-Fi, USB, Bluetooth, GPIO (General Purpose Input/Output)

Układy mikrokomputerowe:

programowania urządzeń embedded opartych na procesorach ARM i ATmega

Bazy danych:

Microsoft SQL Server 2008 (administracja i programowanie), MySQL, PostgreSQL

Technologie:

NET Framework 3.5, .NET Framework 4, DirectX, OpenGL, Silverlight, WinAPI, DirectShow, MS SQL, MySQL, Firebird, Interbase, Windows Forms, MFC, VCL, nUnit, ASP.NET, QT, MFC, STL, WCF, WCF RIA, Entity Framework, SSIS

JAKOŚĆ TWORZĄ LUDZIE

W Alfa-Net dbamy o to, aby proces produkcji oprogramowania spełniał najwyższe standardy. Pracujemy wg wytycznych metodyk zarządzania projektami (Agile, Scrum), jak też procesami (CMMI). Stosujemy politykę zarządzania jakością, co potwierdzone zostało certyfikatem ISO 9001:2008.

Pracujemy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi w zakresie:

  • kontroli wersji: SVN, Git, CVS, VisualSourceSafe;
  • zarządzania projektem: Redmine, Omnitracker, TMS;
  • analizowanie crush dumpów: WinDbg, Visual Studio;
  • analizowania wydajności oprogramowania: Code Analyst, ProfileResultViewer, Very Sleepy;
  • tworzenia procedur instalacyjnych: Inno Script Studio.

Dbamy o bezpieczeństwo oprogramowania. W tym celu cotygodniowo wykonuje się kopię zawartości serwerów, zaś nośniki na których znajdują się kopie są przechowywane w bezpiecznym, strzeżonym miejscu. Serwery firmowe oraz infrastruktura sieciowa znajduje się w pomieszczeniach Alfa-Net i jest zabezpieczona przed włamaniami mechanicznie i programowo.

Od naszych pracowników wymagamy doświadczenia, praktycznej wiedzy w określonej dziedzinie, a także otwartości na nowe wyzwania. Stwarzamy im dobre warunki do rozwoju zawodowego, a także godzenia życia osobistego z pracą zawodową.

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

Porozmawiajmy. Tel.: +48 71 714 29 75

Created by okinet & Aguti.

ROZPOCZNIJ JUŻ DZIŚ

Nasze oprogramowanie możesz przetestować za darmo.

Wystarczy, że podasz nam swoje dane, a my wyślemy Ci e-mail z linkiem do pobrania wersji demonstracyjnej programu oraz instrukcją instalacji.

DOŁĄCZ DO NAS

Nasze oprogramowanie możesz przetestować za darmo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam