Privacy policy

Zgodnie z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem”
informujemy, że:

Sorry, this entry is only available in Polish.

How can we help your company?

Let's talk. Phone no.: +48 71 714 29 75Created by okinet & Aguti.

Start TODAY!

You can test our software for free.

File out the form and you'll receive a link to download the demo version of software and it's installation manual.

JOIN US

You can test our software for free.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam